Projekt zrealizowany – działanie 2.3.1 – listopad 2018

eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

– Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności firmy EUREX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego systemu elewacji ścian zewnętrznych”

– Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez uruchomienie produkcji nowego innowacyjnego wyrobu, który Przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek .

– Planowane efekty projektu:

Planowany do realizacji projekt zakłada budowę budynku produkcyjno-magazynowego, oraz zakup kilku urządzeń, które w zestawieniu stanowić będą linię do produkcji elementów elewacji ścian zewnętrznych.

– Całkowita wartość projektu:        7 786 429,00 zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:  3 499 999,84 zł