Projekt zrealizowany działanie 2.3.1

 

eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– Tytuł projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R i wdrożenie innowacyjnych produktów  z wykorzystaniem płyty LVL”

– Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie do własnej działalności przeprowadzonych samodzielnie wyników prac B+R. W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek nowy innowacyjny produkt.

– Planowane efekty projektu:

Planowany do realizacji projekt zakłada budowę budynku produkcyjno-magazynowego, dwóch wiat magazynowych oraz zakup kilku urządzeń, które w zestawieniu stanowić będą linię do produkcji innowacyjnych produktów  produkowanych w oparciu o płytę LVL.

– Całkowita wartość projektu:

6709090,30 zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:

2945454,28 zł