Projekt w trakcie realizacji – działanie 2.3.1 – maj 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

– Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności firmy EUREX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego rodzaju desek elewacyjnych”

– Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez uruchomienie produkcji nowego innowacyjnego wyrobu, który Przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek ..

– Planowane efekty projektu:

Planowany do realizacji projekt zakłada zakup kilku urządzeń, do produkcji desek elewacyjnych ścian zewnętrznych.

– Całkowita wartość projektu:        6 363 636,00 zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:  3 499 999,80 zł