Płyty LVL zabezpieczone ogniochronnie

Elementy drewnopochodne z płyty LVL zabezpieczone ogniochronnie:

  • belki, podpory, krokwie,
  • nadproża okien i drzwi, podciągi, płatwie,
  • kalenice, murłaty, jętki, kleszcze,
  • deski okapowe, deski czołowe, przewązki.